حریم خصوصی

طبق قوانین جمهوری اسلامی، انتشار هرگونه اطلاعات از مشتریان جرم محسوب می شود. به همین دلیل ما نیز با پیروی از این قوانین فعالیت می کنیم. قالیشویی عطاریان با حفظ حریم خصوصی مشتریان خود توانسته اعتماد انها را جلب کرده و به عنوان بهترین قالیشویی در مشهد از سوی مشتریان خود شناخته شود.

تماس با قالیشویی عطاریان